למידה מרחוק
אל אפריקה 
התלמידים בחוף השנהב

הרצאות מתוקשבות ב זום Zoom

קורס וירטואלי עם 
יזמים בתחום הנדל״ן ארה״ב

כיתה מתוקשבת ב zoom
הוראה למורים במשרד החינוך

כיתה בזום